Ochrana osobních údajů - internetový obchod


 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Společnost BETEXA, zásilková služba, s. r. o. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost BETEXA s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Shromažďujeme pouze údaje nutné pro vyřízení obchodního případu. Pro tento účel od Vás potřebujeme vědět jméno a příjmení (případně jméno firmy, IČ, DIČ), fakturační adresu (případně ještě dodací adresu je-li odlišná od fakturační), telefonní a e-mailový kontakt.

     

Společnost je zaregistrovaná ke zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů - elektronický výpis registrace.


Výrobce
NEWSLETTER
Chci být informován o slevách a novinkách