ZÁSADY MODELAŘENÍ

Než začnete se stavbou papírového modelu, je nezbytné, abyste se vybavili několika základními potřebami. Také se důkladně seznamte s následujícími zásadami stavby modelů. Jste-li začátečníci, v žádném případě nespěchejte. Bude nějakou dobu trvat než získáte patřičnou zručnost, ale rozhodně se to vyplatí.
Na konci dokumentu naleznete tabulku jednotlivých stupňů obtížnosti, kterými jsou označeny všechny naše vystřihovánky. Slouží k tomu, aby si modeláři mohli vybírat takové modely, které odpovídají jejich schopnostem a hlavně zkušenostem.


Hlavní potřeby:
 • lepidlo (doporučujeme lepidlo Herkules).
 • obyčejné nůžky, nůžky se špičkou a "kopíčko" (např z manikýry).
 • pinzeta - s plochým koncem a špičatým koncem (např do špiček věží).
 • dřevěný klín - délka cca 10 cm, šířka cca 2,5 cm, tloušťka 0,8 - 0,0 cm
  (viz nástroje - obrázek níže)
 • tvrdý karton na podlepení nosných dílů
 • pravítko (postačí cokoli s rovným okrajem)
   
 • vypsané pero (bez inkoustu) *
 • špejle *
 • tenkou průhlednou fólii na okénka *
 • barevná pera či tužky *
 • víceúčelový nůž *
 • skalpel, pro vyřezávání drobných otvorů *
 • tvrdá podložka *

  * tyto potřeby nejsou nutné, ale mohou se hodit

Lepidlo Herkules

Nástroje
Chceme vám poradit jednoduchý nástroj na nanášení lepidla, který vyrobíte snadno z kousku železného drátu tak, že jeden nebo oba konce zploštíte a pilníkem vytvarujete do potřebného tvaru. Z kovového nástroje lze totiž lepidlo snadno strhnout a udržovat jej tak v čistotě. Druhou stranu si upravte na rýhování zlomu vystřihovánek a odstraňování přebytků lepidla.

Dále doporučujeme vyrobit si z kousku tvrdého dřeva klínek o rozměrech cca 4×6×1 cm, se kterým se dá velmi dobře podržet chlopně nebo záložky, a to i v místech kam se nedá dostat rukou.

Lepení na tupo

Stříhání
Je to nejzákladnější postup při tvorbě papírových modelů, proto je nutné jej dostatečně nacvičit na jednodušších vystřihovánkách a pak se teprve pustit do složitějších. Obecně platí, že stříhání jednotlivých dílů následuje až po narylování ohybů. Doporučujeme používat dva druhy nůžek - malé s ostrou špičkou pro drobné díly a velké dostatečně ostré pro díly větší. Při práci se snažte co nejpřesněji držet černé okrajové linie každého dílu. Drobné otvory v dílech nevystřihujte, raději je vyřízněte pomocí skalpelu - pozor na poranění!

Tvarování
Většina papírových modelů se skládá ze základních tvarů, jako jsou kužely, válce a krychle. Jakým způsobem tyto plochy a tělesa vytvářet, to Vám poradíme v článku Tipy a Triky (viz. níže).

Lepení
Lepidlo nanášejte na chlopně pomocí naostřené špejle nebo párátka pouze v nezbytně nutném množství. Po stisknutí obou lepených ploch se totiž většina lepidla vytlačí a mohla by znečistit okolí spoje. Přebytečné lepidlo proto včas setřete. Na části, které se mají slepit, naneste tenkou vrstvu lepidla, nechte chvíli zaschnout a teprve potom slepte k sobě. Pro lepení drobných dílů se používá postup lepení "natupo" (viz obrázky vpravo a dole). Lepidlo se zde nanáší přímo na hranu dílu a pak se pomocí pinzety uchytí přímo na plochu určenou k umístění.

Lepení na tupo

Označení dílů
Jednotlivé díly našich vystřihovánek jsou označeny dvojím způsobem: číslem v kroužku se směrovou šipkou a pak malými pomocnými čísly na chlopních (ta zůstanou zachována i po vystřižení). Ta první jsou vlastní čísla daného dílu. Ta druhá, menší čísla na chlopních udávají, jaký díl se má na označené místo přilepit.

Rady na závěr
Chcete-li, aby vaše modely vypadaly opravdu dobře, měli byste se držet následujících rad:

 • Dokončete hrany svého modelu. Hrany papíru tiskárna nepotiskne a zůstanou bílé. Než tedy díly slepíte, zamalujte bílé hrany barevnými pastelkami.
 • Pokud vám ukápne na vystřiženou část větší část lepidla, setřete je okamžitě, než uschne.
 • Pokud je model vytištěn na křídovém papíře, je vhodné místa, na která se bude nanášet lepidlo, předem zdrsnit, např. jemným smirkovým papírem. Na části, které se mají slepit, naneseme tenkou vrstvu lepidla, necháme chvíli zaschnout a teprve potom slepíme k sobě.
 • Nespěchejte a zkontrolujte, zda všechny díly dobře lícují, dříve než je slepíte.
 • Nosné díly podlepte tvrdým kartonem (viz obrázek níže). T profil
 • Velké plochy (zdi, hradby, atd.), které mají zůstat rovné a neprohnuté je vhodné zevnitř vyztužit "T" profilem vhodné délky, výšky a šířky. Tento profil lze vyrobit z kousků odstříhaného papíru, který zbyde jako odpad z dílů.
 • Drobné díly je vhodné narylovat nevystřižené.

Podlepování

Jako všechno ostatní to bude chtít trochu praxe, než se vám každý model podaří tak, jak chcete, ale brzy se přesvědčíte, že čím více modelů sestavíte, tím se vám budou zdát jednodušší. Většina našich modelů je konstruována tak, aby základní model bylo možno sestavit jednoduše pomocí malého počtu dílů. Pro zkušenější modeláře je však k dispozici mnoho doplňkových dílů, které zvyšují realističnost výsledného modelu.
Stavby je možno doplnit travním posypem a umělými stromky. Vzhled modelu se tím výrazně vylepší. Při nanášení posypu postupujte trpělivě po malých plochách, ty natřete tenkou vrstvou lepidla, zasypte posypem a jeho přebytky odstraňte. Po zaschnutí pokračujte další malou plochou.

Teď, když jste dostali několik základních rad, si to můžete vyzkoušet v praxi na našich modelech.

Přejeme vám mnoho radosti a úspěchů při práci s našimi modely.


Tabulka obtížností:

  1.  Velmi lehké vhodné pro začátečníky
(malý počet dílů, velké díly, velmi jednoduchá konstrukce).
  2.  Lehké vhodné pro začátečníky, kteří již umějí pracovat s papírem, nůžkami a lepidlem
(menší počet dílů, jednodušší konstrukce).
  3.  Středně těžké je třeba umět pečlivě stříhat papír, lepit i menší díly a dodržovat přesnost při lepení
(větší množství dílů, celek se skládá z více dílů, jednodušší konstrukce).
  4.  Těžší je třeba velmi pečlivě pracovat, dodržovat postup lepení, pracovat přesně s nůžkami a lepidlem, vyžaduje zručnost a představivost
(malé díly na lepení, velké množství i drobných dílů, složitější konstrukce).
  5.  Velmi těžké je třeba umět pracovat s maximální přesností, dodržovat postup lepení, orientovat se v konstrukci modelu, umět skládat celky i z menších dílů a tyto díly spojovat do celé sestavy
(množství drobných dílů, velký počet dílů, složitá konstrukce, potřeba tvarovat papír ve více směrech, prostorová představivost).

 

 

TIPY A TRIKY

Většina papírových modelů se skládá ze základních tvarů jako jsou kužely, válce a krychle, které mohou mít rozmanitý vzhled. Jakmile přijdete na kloub tomu, jak tyto tvary vytvářet, budete schopni skládat i ty nejsložitější modely. Níže uvádíme několik tipů, které vám pomohou při sestavování papírových modelů.

Ohýbání
Dáme vám dva tipy, jak ohýbat, které budete potřebovat při sestavování modelů. Udělejte si rýhu tam, kde jsou značky na ohýbání - tomu se říká "rylování" - a ohněte všechny části dříve, než je přilepíte, aby díly šlo k sobě mnohem snadněji a rychleji přilepit.
Ohybové značky jsou vždy umístěny vně dílů, proto je nutné provést narylování před samotným vystřižením z archu. Existují dva druhy ohybových rysek: plná čára znamená ohyb od sebe, čárkovaná směrem k sobě. K vytvoření rýhy vyznačující záhyby ke skládání použijte pravítka a vypsaného pera nebo tupé hrany nože. Perem přitlačte tak silně, abyste udělali rýhu, ale ne tolik, abyste protrhli papír.
Ohněte všechny části a nejprve si je zkuste složit, než použijete lepidlo. Tímto způsobem se vyhnete tomu, že se vám poslední část nepatřičně zkrabatí.
Drobné díly je vhodné narylovat předem ještě nevystřižené - lépe se potom ohýbají.

Ohýbání

Výroba válců
Válce jsou základním stavebním kamenem většiny vystřihovánek - např. kola vozidel nebo věže staveb. Vyrábějí se relativně snadno. Vystřihněte část, z níž se má vytvořit válec. Pak díl na vnitřní straně pomalu změkčete tažením podél hrany stolu nebo podél pravítka. Díl lze také navinout a natvarovat pomocí tuhého válcového kopyta - např. tužky. Toto by mělo usnadnit slepení válce, neboť lepit a formovat válec současně není vhodné – ohyb by nebyl kulatý, ale polámaný.

Výroba válců

Výroba koleček
Slepte plášť kola do kroužku, podlepte boční disky kartonem, vtlačte je do pláště a pojistěte lepidlem.

Výroba koleček

Výroba kuželů
Kužely se příliš neliší od válců, pouze se sbíhají k jednomu konci. Vystřihněte si díl a vytvarujte jej podobně jako válec např. podél hrany stolu. Jediný rozdíl mezi válcem a kuželem spočívá v tom, že je potřeba přidržet špičku kuželu na jednom místě a otáčet kolem hrany pouze zešikmenou částí.

Výroba kuželů


Možná, že zjistíte, že některé z výše uvedených technik Vám vyhovují a jiné ne. Když přijdete na lepší způsob, jak něco udělat, nebo na nějaký nový "nástroj", dejte nám vědět a my to uvedeme na našich stránkách.

Vytiskněte si tuto stránku, poslouží Vám jako vhodný návod.

Manufacturers
NEWSLETTER
Tell someone you know about this product.