ZÁSADY MODELAŘENÍ

 

Než začnete se stavbou papírového modelu, je nezbytné, abyste se vybavili několika základními potřebami. Také se důkladně seznamte s následujícími zásadami stavby modelů. Jste-li začátečníci, v žádném případě nespěchejte. Bude nějakou dobu trvat než získáte patřičnou zručnost, ale rozhodně se to vyplatí.
Na konci dokumentu naleznete tabulku jednotlivých stupňů obtížnosti, kterými jsou označeny všechny naše vystřihovánky. Slouží k tomu, aby si modeláři mohli vybírat takové modely, které odpovídají jejich schopnostem a hlavně zkušenostem.

Chcete mít tyto rady stále u sebe? Stáněte si je zde ve formátu PDF!

 

HLAVNÍ POTŘEBY:

lepidlo, nůžky, tvrdý karton na podlepení nosných dílů, pravítko (postačí cokoli s rovným okrajem), vypsaná propisovačka nebo cokoliv s tupým ostřím (např. jídelní nůž, otvírač dopisů atp), špejle.


OHÝBÁNÍ – RYLOVÁNÍ

Aby se vám podařilo přesně ohnout papír tam, kde potřebujete, je nutné jej před samotným ohýbáním narylovat, tzn. udělat rýhu přesně v místě ohybu. Udělejte rýhy tam, kde jsou značky pro ohýbání. Ohybové značky jsou vždy umístěny vně dílů, proto je vhodné rylovat před samotným vystřihováním.

 
Ohybové čáry mimo díl jsou dvojího druhu:
 
a) plná čára (—): ohýbejte od sebe dovnitř
b/ čárkovaná čára (– – –): ohýbejte k sobě, takzvaně ven
 
K vytvoření rýhy použijte pravítka a vypsaného propisovačky nebo tupé hrany nože. OPATRNĚ! Hrotem nebo tupým ostřím přitlačte tak silně, abyste udělali rýhu, ale ne tolik, abyste protrhli papír! Stříhat začněte až po vytvoření rýh! Po vystřižení všechny ohyby naohýbejte a všechny části si nejprve zkuste složit bez lepidla.
 

ČÍSLOVÁNÍ NA KLOPÁCH

Modrá čísla: jedná se o číslo příslušného dílu. Červená čísla: jedná se číslo dílu, které na toto místo přijde přilepit.


STŘÍHÁNÍ

Obecně platí, že stříhání jednotlivých dílů následuje až po narylování všech ohybů. Doporučujeme používat dva druhy nůžek – malé s ostrou špičkou pro drobné díly a velké dostatečně ostré pro díly větší. Při práci se snažte co nejpřesněji držet černé okrajové linie každého dílu. Drobné otvory v dílech nevystřihujte, raději je vyřízněte pomocí skalpelu – pozor na poranění!
 

LEPENÍ

Lepidlo na chlopně nanášejte pomocí naostřené špejle nebo párátka pouze v nezbytně nutném množství. Po stisknutí obou lepených ploch se totiž většina lepidla vytlačí a mohla by znečistit okolí spoje. Přebytečné lepidlo proto včas setřete. Na části, které se mají slepit, naneste tenkou vrstvu lepidla, nechte chvíli zaschnout a teprve potom slepte k sobě.
 

RETUŠOVÁNÍ OHYBOVÝCH HRAN

Při rylování a ohybu jednotlivých dílů se barevně potištěný povrch papíru poruší a ohyby jsou bílé. Retuší se rozumí překrytí těchto bílých hran stejnou barvou, jakou je v místě ohybu papír potištěn. Na zabarvení můžete použít pastelky – doporučujeme zakoupit sadu s minimálně 24 barvami, aby jste vždy našli co nejbližší odstín barvy. Vyspělejší modeláři mohou použít tenký štěteček a vodové barvy, které vám umožní namíchat si přesné odstíny.

 


RADY NA ZÁVĚR

Papírové modelářství vyžaduje trpělivost a přesnost. Postupujte uvážlivě, vždy si pozorně přečtěte a prohlédněte návod! Pokud vám ukápne na vystřižený díl větší část lepidla, setřete je okamžitě, dříve než zaschne. Nespěchejte! Dříve než díly slepíte, sestavte si jednotlivé díly bez lepidla a zkontrolujte, zda všechny dobře lícují. Bude to chtít trochu praxe, ostatně jako každá činnost, než se vám podaří sestavit model tak, jak si představujete. Brzy se ale přesvědčíte, že čím více modelů sestavíte, tím víc se vám budou zdát jednodušší.
 
Přejeme vám mnoho radosti a úspěchů při práci
s našimi modely.
 

 
Zásady modelaření graficky
 
 

Chcete mít tyto rady stále u sebe? Stáněte si je zde ve formátu PDF!

 

Tabulka obtížností:

  1.  Velmi lehké vhodné pro začátečníky 
(malý počet dílů, velké díly, velmi jednoduchá konstrukce).
  2.  Lehké vhodné pro začátečníky, kteří již umějí pracovat s papírem, nůžkami a lepidlem 
(menší počet dílů, jednodušší konstrukce).
  3.  Středně těžké je třeba umět pečlivě stříhat papír, lepit i menší díly a dodržovat přesnost při lepení 
(větší množství dílů, celek se skládá z více dílů, jednodušší konstrukce).
  4.  Těžší je třeba velmi pečlivě pracovat, dodržovat postup lepení, pracovat přesně s nůžkami a lepidlem, vyžaduje zručnost a představivost 
(malé díly na lepení, velké množství i drobných dílů, složitější konstrukce).
  5.  Velmi těžké je třeba umět pracovat s maximální přesností, dodržovat postup lepení, orientovat se v konstrukci modelu, umět skládat celky i z menších dílů a tyto díly spojovat do celé sestavy 
(množství drobných dílů, velký počet dílů, složitá konstrukce, potřeba tvarovat papír ve více směrech, prostorová představivost).

 

 

 
 
Výrobce
NEWSLETTER
Chci být informován o slevách a novinkách